Hậu sáp nhập VGC, GEX báo lãi năm 2021 tăng 30%

Camimex lọt top 3 doanh nghiệp tôm góp mặt trong danh sách 20 thương hiệu thủy sản tiêu biểu 2021
Novaland mở rộng hệ sinh thái hướng đến phát triển bền vững
Chi phí tăng đột biến, DPC báo lỗ trong quý 4/2021

Doanh thu năm 2021 của GEX tăng 59% so với năm 2020, đạt gần 28,585 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu vẫn là lĩnh vực thiết bị điện khi chiếm hơn 18.5 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, phần doanh thu tăng thêm lại chủ yếu đến từ các mảng mới sau khi sáp nhập như kinh doanh vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, với việc VGC cũng sở hữu mảng bất động sản khu công nghiệp (KCN), doanh thu mảng này của GEX trong năm 2021 đạt gần 2,948 tỷ đồng, gấp hơn 32 lần so với năm trước.

Sau khi trừ đi chi phí, GEX báo lãi ròng năm 2021 đạt gần 1,044 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020.

Năm 2021, GEX đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 28,540 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,285 tỷ đồng. Với kết quả ghi nhận sau 1 năm hoạt động, Công ty đã lần lượt vượt 2% kế hoạch doanh thu vầ gần 60% kế hoạch lợi nhuận.

Do thương vụ sáp nhập VGC, đa số các khoản mục trên bảng cân đối của GEX đều có sự biến chuyển mạnh. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 ghi nhận gần 61,182 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với đầu năm. Trong đó, khoản mục có giá trị lớn thứ 2 chỉ sau TSCĐ là hàng tồn kho tăng lên gần 11,605 tỷ đồng, gấp 3.6 lần, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu tồn kho.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng mạnh gấp gần 6,494 tỷ đồng, gấp 5.7 lần, do ghi nhận thêm chi phí xây dựng của hàng loạt dự án KCN từ VGC.

Với việc mảng bất động sản KCN được bổ sung, doanh thu chưa thực hiện của Công ty cũng đạt mức hơn 2,865 tỷ đồng, gấp 44 lần đầu năm.

Về nợ vay, tổng nợ vay của GEX tăng 83%, lên hơn 22,122 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi