HomeTin tài chínhTin tức mới nhất

HCM dự kiến chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu để tăng vốn 50%

Tin tức chứng khoán hôm nay ngày 22/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTC

S&P 500 Futures tiếp tục đặt giá thầu nhẹ quanh đỉnh kỷ lục
Chứng khoán châu Á giảm sau khi đồng USD đạt mức tăng sau nhiều tháng
Chứng khoán châu Á ngày 5/5 suy yếu khi hợp đồng tương lai của Mỹ ổn định

Tin tức chứng khoán hôm nay ngày 22/9/2021

Tin tức chứng khoán hôm nay ngày 22/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HM:HCM).

Giá chào bán là 14.000 đồng/cp, tương ứng với lượng vốn cần huy động 2.135 tỷ đồng. Giá trị sổ sách tại cuối năm 2020 là 14.557 đồng, trong khi thị giá là 54.000 đồng/cp tại ngày 23/9.

Hiện HSC có vốn điều lệ gần 3.059 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng thành 4.584 tỷ đồng.

Dự kiến sau khi chào bán thành công, với số tiền thu về HCM có kế hoạch sử dụng 1.495 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, sử dụng 427 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và hơn 213 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh.

Về kế hoạch năm 2021, HCM đặt mục tiêu doanh thu 2,668.6 tỷ đồng, tăng trưởng 68%; lợi nhuận trước thuế 1,203.3 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với thực hiện năm 2020.

Advertisement

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2021, HCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 605 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả thực hiện sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện 63% kế hoạch cả năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của HCM đạt hơn 15.5 ngàn tỷ đồng, tăng 24.4% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty tăng tương ứng gần 25% lên mức hơn 10.7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu, ở mức gần 9 ngàn tỷ đồng. Việc gia tăng vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động đã đẩy chi phí lãi vay của Công ty cao gấp 4 lần cùng kỳ. Dư nợ cho vay của Công ty ở thời điểm này đạt gần 9.2 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

So với đầu năm, danh mục tài sản FVTPL của Công ty giảm hơn 30% xuống còn gần 2 ngàn tỷ đồng. Có thể thấy danh mục tự doanh của HCM đều là các mã VN30. Công ty đã giảm tỷ trọng với hầu hết cổ phiếu trong danh mục tự doanh cổ phiếu, một số khoản đầu tư giảm tỷ trọng đáng kể như TCB (HM:TCB), VNM (HM:VNM), VIC (HM:VIC), VHM (HM:VHM), VCB (HM:VCB).

Theo Investing.com

Advertisement