HGM báo lãi ròng 2021 gấp hơn 7 lần

Khách du lịch Trung Quốc tới Mỹ giảm
Petroland: Lãi sau thuế 2021 gần 29 tỷ đồng
Cổ tức tuần 13-17/12: Một doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 250%

Lũy kế năm 2021, HGM có hơn 154 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2 lần cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kim loại Antimony xuất khẩu và trong nước đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 136 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.  

Nhờ doanh thu tăng cao nên mặc dù chi phí bán hàng gấp 2.9 lần, HGM vẫn có lãi ròng gấp 7.3 lần, lên hơn 70 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 8 năm trở lại đây của HGM.

Theo kế hoạch đặt ra đầu năm, HGM dự định thu về 125 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35 tỷ đồng, lần lượt tăng 69% và gấp 2.7 lần năm 2020. Như vậy Công ty đã vượt 23% kế hoạch doanh thu và vượt 153% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của HGM tính đến cuối năm đạt hơn 227 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm chủ yếu do đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt gấp 2.5 lần và tăng 42%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi