HLS lùi thời gian trả cổ tức

Khủng hoảng chuỗi cung ứng sản xuất ô tô tại Châu Âu do xung đột Ukraine
Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm giá xăng
Giải mã mô hình kinh doanh ngành dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 đã được chốt vào ngày 19/05. Tỷ lệ thực hiện là 25% (2,500 đồng/cp). Với gần 10 triệu cp đang lưu hành, HLS cần chi 24 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trước đó, VSD thông báo ngày thanh toán cổ tức là 20/06. Tuy nhiên, thời gian chi trả phải lùi lại do đơn vị này chưa thu xếp được tài chính để thực hiện.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi