HNX đạt dư tiền gần 1.000 tỷ đồng, lãi quý 2/2017 tăng 17% so với cùng kỳ

Nguyễn Xuân Sơn từng đổ cả trăm tỷ vào chứng khoán, sàn vàng, bất động sản
Goldman Sachs và JP Morgan có quan điểm đối lập về đồng USD
Bức xúc thu phụ phí nắng nóng: Grab chưa báo cáo, xin lùi thời hạn

HNX hiện có khoản tiền gửi có kỳ hạn 865 tỷ đồng. Tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền của HNX tính tại thời điểm cuối quý 2/2017 đạt 965 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017.

HNX là Công ty TNHH Một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước với mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Hiện tại, sở có tổng cộng 236 cán bộ công nhân viên.

Lĩnh vực hoạt động của HNX là tổ chức hoạt động niêm yết, giao dịch chứng khoán trên HNX theo quy định của pháp luật. Đồng thời, HNX có vai trò giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và các nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán.

Sở cũng giải quyết hoặc làm đầu mối giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các đối tượng tham gia hoạt động trên Sở thông qua thương lượng, hòa giải. HNX hỗ trợ thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo tuyên truyền và phổ biến kiến thức.

Quý 2/2017, HNX đạt doanh thu 120 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 125,8 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đạt 217 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 6 tháng năm 2016.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ mức 51,5 tỷ đồng quý 2/2016 còn 41,6 tỷ đồng quý 2/2017 đã giúp HNX đạt lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng, tăng gần 17%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HNX lãi sau thuế 101,2 tỷ đồng, tăng 9,5% so với 6 tháng năm 2016.

HNX hiện có khoản tiền gửi có kỳ hạn 865 tỷ đồng. Tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền của HNX tính tại thời điểm cuối quý 2/2017 đạt 965 tỷ đồng.

 

Nguồn: Trithuctre

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi