Hồi lại và đảo chiều

  baongoaihoi – Định nghĩa hồi lại và đảo chiều.

  Hồi lại là gì

  Sự hồi lại được định nghĩa như là sự chuyển động tạm thời của giá ngược với xu hướng chính trước đó. Một cách khác để nhận diện thì nó là 1 vùng chuyển động của giá ngược lại với xu hướng nhung rồi trở lại đi theo xu hướng

  Đảo chiều là gì

  Đảo chiều được xác định là sự thay đổi tổng quan xu hướng của giá. Khi một xu hướng tăng chuyển thành xu hướng giảm, đó là sự đảo chiều và ngược lại

  Khi gặp một tình huống có thể là hồi lại hoặc đảo chiều, bạn có 3 lựa chọn

  1. Nếu đang có lệnh, bạn có thể tiếp tục giữ lệnh. Điều này có thể gây thua lỗ nếu sự hồi lại này chuyển thành sự đảo chiều dài hạn

  2. Bạn có thể đóng lệnh và vào lệnh trở lại nếu giá bắt đầu đi theo xu hướng chung trở lại. Tất nhiên có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu giá đi theo hướng mới quá nhanh. Bạn cũng sẽ tốn thêm tiền trả cho spread nếu bạn vào lệnh trở lại

  3. Bạn có thể đóng lệnh luôn. Điều này có thể gây thua lỗ dựa trên cách thức bạn giao dịch hoặc những gì diễn ra sau đó.

  st-

  SHARE