Hợp đồng tương lai GBP

0

baongoaihoi – Hợp đồng tương lai GBP : sự tăng giá có thể làm giảm một số động lực.

Số liệu nâng cao của CMA Group cho thị trường tương lai GBP cho thấy lãi suất tăng khoảng 2,2 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu sau khi giảm điểm hau lần liên tiếp. Thay vào đó, khối lượng bị thu hẹp bởi hơn 19 nghìn hợp đồng, đạt được mức giảm thứ hai liên tiếp.

Cáp đang di chuyển xa hơn về phía bắc vào đầu tuần, thử nghiệm các rào cản quan trọng vào giữa những năm 1.2700. Lãi suất mở tăng cho phép tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù khối lượng giảm liên tục có thể gây ra một số điều chỉnh hoặc hợp nhất trong thời gian tới.

SHARE