Hợp đồng tương lai GBP

0

baongoaihoi – Hợp đồng tương lai GBP : Thêm nhiều tổn thất.

Nhóm CME flash dữ liệu cho các thị trường tương lai GBP lưu ý các nhà đầu tư đã thêm khoảng 9,1K hợp đồng vào thứ Hai, đạt đến bản dựng thứ tư liên tiếp. Trong cùng một dòng, khối lượng đã tăng lên cho một phiên khác, lần này là gần 6,9 nghìn hợp đồng.

GBP /USD vẫn nhắm mục tiêu đến khu vực 1.2560 

Hành động giá tiêu cực  vào thứ Hai là song song với sự quan tâm và khối lượng mở tăng. Chống lại dấu hiệu giảm giá này, GBP /USD dự kiến sẽ kéo dài mức thấp hơn với mục tiêu ở mức thấp trong tháng 6 ở khu vực 1.2560.

Theo FXStreet

SHARE