HQC báo lãi quý 1 hơn 5 tỷ đồng

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật để tăng tốc độ tăng trần nợ
Giảm gánh nặng chi phí, doanh nghiệp “dễ thở” hơn
Đánh giá thị trường kim loại quý và năng lượng – Lịch kinh tế tuần từ 01/11 đến 05/11

Theo giải trình, HQC đã bàn giao thành công một số dự án cho khách hàng trong quý 1/2022 nhưng doanh thu thuần của Công ty lại ghi nhận giảm 12% so với cùng kỳ, còn hơn 64 tỷ đồng. Cộng với việc giá vốn giảm chậm hơn, lãi gộp của HQC giảm 14%, về gần 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm sáng của HQC lại nằm ở hoạt động tài chính và công tác điều tiết chi phí. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đến 29% nhờ có thêm lãi từ bán hàng trả chậm.

Trong khi đó, dù chi phí bán hàng tăng đến 87% nhưng nhờ 2 khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn hơn là chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt giảm 37% và 29%. HQC cho biết, việc chi phí tài chính giảm chủ yếu là nhờ Công ty đã hoàn thành tất toán khoản nợ vay đối với ngân hàng BIDV – chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Ngoài ra, Công ty còn ghi nhận phần lợi nhuận từ hoạt động khác gần 4 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ 2021.

Với việc doanh thu tại một số hoạt động tăng tương đổi khả quan và nhiều chi phí được tiết giảm, HQC báo lãi sau thuế 3 tháng đầu năm 2022 đạt 5 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của HQC đạt gần 9.5 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Các khoản mục như phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho biến động không quá lớn, chỉ tăng lần lượt 5% và 2%. Lượng tiền mặt tăng 23% nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ.

Nợ phải trả của Công ty tăng 3%, lên hơn 5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước tăng 8%, lên hơn 899 tỷ đồng. Nợ vay của HQC vẫn chỉ bao gồm các khoản vay ngắn hạn và duy trì ở mức hơn 13 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi