INC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 9%

Ngày 07/06/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Tiền gửi thanh toán của người dân lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng
Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng của UAE

Trong đó, giá vốn ghi nhận 4.4 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm nhẹ 1%, ghi nhận 2.41 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 37.6% về còn 35%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, INC ghi nhận doanh thu thuần hơn 13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.35 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 11% so cùng kỳ.

Năm 2022, INC lên kế hoạch tổng doanh thu 26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.68 tỷ đồng; lần lượt tăng 7% và 3% so với năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của INC đi ngang so với đầu năm, ở mức 36.35 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 8%, đạt 15 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền ghi nhận 5.74 tỷ đồng, tăng 9.5%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14.38%, lên 8.69 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi