Indonesia chặn Yahoo, PayPal, Dota và 5 nền tảng trực tuyến khác

Các chỉ số kinh tế Trung Quốc giảm mạnh vì dịch Covid-19
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nga tịch thu tài sản của các công ty phương Tây muốn rời đi
Dòng khí đốt từ Nga đến Phần Lan đã ngưng

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi