KBC công bố phương án phát hành gần 190 triệu cp thưởng cho cổ đông

Apec Group bị xử phạt vì phát hành trái phiếu “chui” hơn 500 tỷ đồng trái phiếu
Facebook Messenger bổ sung thêm “Chức năng phân chia hóa đơn” cho người dùng Mỹ
TPP muốn huy động 100 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ nhằm trả nợ ngân hàng

Theo đó, KBC dự kiến phát hành gần 190 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cp sẽ được nhận 1 cp mới).

Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý 4/2021 hoặc quý 1/2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau đợt phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của KBC sẽ tăng từ 569.8 triệu cp lên gần 760 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ Công ty tăng lên gần 7,597 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, dù thua lỗ trong quý 3 nhưng nhờ kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là quý 1, kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm của KBC vẫn đạt được tăng trưởng.

Cụ thể, doanh thu thuần của KBC ghi nhận gấp 3.3 lần cùng kỳ, đạt gần 3,077 tỷ đồng. Chi phí trong kỳ tuy vẫn tăng mạnh nhưng lợi nhuận ròng của KBC lại đạt gần 572 tỷ đồng, gấp 19 lần 9 tháng đầu năm 2020.

Mặc dù có mức lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng so với kế hoạch lãi sau thuế 2 ngàn tỷ trong năm 2021, KBC chỉ mới thực hiện được gần 37% mục tiêu đề ra.

COMMENTS