Khối ngoại bán ròng gần 31 ngàn tỷ đồng trên HOSE và HNX trong 8 tháng đầu năm

Dù thị trường chứng khoán Việt Nam trong qua 8 tháng đầu năm 2021 đã đạt nhiều cột mốc lịch sử, tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng gần 31 ngàn tỷ đồng (tính cả khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận) trên cả hai sàn HOSE và HNX.

Theo dữ liệu VietstockFinance, phiên 15/01 là phiên khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại sàn HOSE kể từ đầu năm với hơn 2 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, phiên 22/06 là phiên khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX với giá trị hơn 546 tỷ đồng.

Top 10 phiên bán ròng lớn nhất sàn HOSE/HNX trong 8 tháng đầu năm

Nguồn: VietstockFinance
Trên sàn HOSE, HPG (HM:HPG) là mã cổ phiếu được khối ngoại bán ròng nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm với gần 13 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, 2 mã cổ phiếu của hai ngân hàng quốc doanh là CTG (HM:CTG) và BID (HM:BID) cũng góp mặt trong top 10 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại bán ròng nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2021 trên sàn HOSE

Nguồn: VietstockFinance
Ở chiều ngược lại, dẫn đầu các mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất là VHM (HM:VHM) với giá trị mua ròng đạt hơn 4.6 ngàn tỷ đồng. Theo sau là NVL (HM:NVL) với hơn 4 ngàn tỷ đồng, chứng chỉ quỹ FUEVFVND với hơn 3.5 ngàn tỷ đồng,… Ngoài VHM và NVL, PDR (HM:PDR) là mã cổ phiếu bất động sản thứ 3 nằm trong top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với gần 909 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng cũng góp mặt 3 mã là STB (HM:STB), HDB (HM:HDB), OCB với tổng giá trị mua ròng đạt gần 5 ngàn tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua ròng nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2021 trên sàn HOSE

Nguồn: VietstockFinance
Đối với sàn HNX, VND (HN:VND) là mã cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất 8 tháng đầu năm với giá trị bán ròng hơn 1.1 ngàn tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán là là nhóm có nhiều mã nằm trong top 10 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất khi ngoài VND, còn có sự góp mặt của BVS (HN:BVS), APS, BSI và ART.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại bán ròng nhiều nhất

8 tháng đầu năm 2021 trên sàn HNX
Nguồn: VietstockFinance
Ở chiều mua ròng, THD là mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất sàn HNX trong 8 tháng đầu năm với giá trị mua ròng đạt gần 620 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán cũng góp mặt trong top 10 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với SHS (HN:SHS) và MBS (HN:MBS). Tuy nhiên, nhóm bất động sản khu công nghiệp mới là nhóm có nhiều mã góp mặt nhất với BAX, SZB và IDV (HN:IDV).

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua ròng nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2021 trên sàn HNX

Nguồn: VietstockFinance
Tính riêng tháng 8/2021, khối ngoại đã bán ròng hơn 6.8 ngàn tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó khối ngoại bán ròng gần 7 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 122 tỷ đồng trên sàn HNX.

VIC (HM:VIC) là mã bị bán ròng nhiều nhất sàn HOSE với hơn 1.5 ngàn tỷ, trong khi đó STB là mã được mua ròng nhiều nhất với hơn 993 tỷ đồng.

Ở sàn HNX, PVS (HN:PVS) là mã bị bán ròng nhiều nhất trong tháng 8 với hơn 56 tỷ đồng, còn PVI (HN:PVI) là mã được mua ròng nhiều nhất với hơn 177 tỷ đồng.

Theo Investing.com

SHARE