Không công bố thông tin giao dịch, cổ đông SPI bị xử phạt

04/07: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Cập nhật thị trường chứng khoán châu Âu ngày 2/8
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Tư

Cụ thể, ngày 27/09/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch mua 78,000 cp SPI của CTCP Spiral Galaxy (HNXSPI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 785,000 cp (4.66%) lên 863,000 cp (5.13%) và trở thành cổ đông lớn của SPI.

Tiếp đó, ngày 01/10/2019, ông Việt Anh đã thực hiện giao dịch bán 26,200 cp SPI, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 863,000 cp (5.13%) xuống còn 836,800 cp (4.977%) và không còn là cổ đông lớn của SPI

Tuy nhiên, ông Việt Anh không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Do đó, ông Việt Anh bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi