Category: Kiến thức

Kiến thức đầu tư tài chính - Forex - Chứng khoán - Crypto, cập nhật thuật ngữ chuyên ngành kinh tế và đầu tư dành cho các nhà giao dịch.

1 9 10 11506 / 506 POSTS
Trên thị trường tiền điện tử có rất nhiều thuật ngữ cũng như từ "lóng" khác nhau mà chỉ dân đầu tư mới nắm rõ. Những cụm từ mà chắc hẳn tại Việt N [...]
Mô hình nến đảo chiều là yếu tố quan trọng giúp các Trader  nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều để có thể đưa ra quyết định mở vị thế mua và bán. Chí [...]
Predeatory Pricing là gì? Định giá để bán phá giá hay định giá cướp đoạt, định giá diệt nhau trong tiếng Anh là Predatory Pricing [...]
Rửa tiền (tiếng Anh: Money Laundering) là hành động vi phạm pháp luật nhằm biến các khoản tiền thu được từ hoạt động phi pháp thành tiền có nguồn gốc [...]
Khi Việt Nam ngày càng hội nhập với xu hướng kinh tế toàn cầu hoá trong những năm gần đây đã góp một phần không nhỏ đối với sự đổi mới, chuyển mìn [...]
Thế giới mà chúng ta đang sống đã trở nên "phẳng" hơn về mặt địa lý. Điều đó có nghĩa rằng việc thực hiện những hoạt động giao dịch, mua bán chứng kho [...]
1 9 10 11506 / 506 POSTS
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi