Những kiến thức tài chính cơ bản mà các nhà đầu tư nên nắm rõ

NZD/USD: khó vượt qua đường MA ​​20 ngày
GBP/USD giảm xuống 1,2900
Tỷ giá GBP/USD hiện đang nắm giữ trên 1,30
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi