L10 đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 đạt 19 tỷ đồng

Vincom Retail báo lãi 1,315 tỷ đồng trong năm 2021
Thành Thành Công Biên Hòa dự chi 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bổ sung cho cổ đông
Kiểm toán Nhà nước: Đầu tư vào các công ty thua lỗ, HUD3 cần chấn chỉnh tập thể, cá nhân ngay

Ngày 26/11, HĐQT L10 vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể hơn, Công ty dự kiến giá trị sản lượng và giá trị doanh thu sẽ rơi vào mức 1,000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 19 tỷ đồng, đi ngang so với kế hoạch 2021.

L10 dự kiến năm sau sẽ vay tín dụng hơn 754 tỷ đồng, giá trị đầu tư đạt 164 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, L10 đã đem về 853 tỷ đồng doanh thu thuần và 12 tỷ đồng lãi ròng. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 81% kế hoạch lãi trước thuế đề ra. Đến 30/09/2021, L10 đang sở hữu quy mô tài sản 1,289 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi