Lãi ròng 2021 của TTF giảm 71%, nợ vay giảm mạnh sau đợt phát hành cổ phiếu

VC1 đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng gấp đôi
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty lâm nghiệp Bình Thuận
PVY tiếp tục “xa bờ”, lỗ lũy kế lên đến 940 tỷ đồng

Trong năm 2021, doanh thu thuần của TTF tăng 35% so với năm 2020, đạt hơn 1,640 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn tăng 44%, lãi gộp của Công ty chỉ tăng nhẹ 2%, ghi nhận gần 268 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 21.5% xuống còn hơn 16%.

Về mặt chi phí, TTF đã tiết giảm được phần lớn chi phí tài chính khi chi phí lãi vay chỉ ghi nhận hơn 56 tỷ đồng, giảm 52%. Chi phí quản lý cũng ghi nhận giảm 11%, về mức 85 tỷ đồng. Duy chi phí bán hàng của doanh nghiệp lại tăng 51%, vượt mức 147 tỷ đồng.

Nhờ tiết giảm đáng kể chi phí, lãi sau thuế 2021 của TTF tăng 14% so với năm 2020, ghi nhận gần 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi phân bổ cho cổ đông không kiểm soát, Công ty chỉ lãi ròng gần 9 tỷ đồng, giảm 71%.

Năm 2021, TTF đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt hơn 2,025 tỷ đồng và lãi trước thuế 59 tỷ đồng. Với kết quả ghi nhận trên BCTC, Công ty đã thực hiện được lần lượt 81% mục tiêu doanh thu và hơn 34% mục tiêu lợi nhuận được đề ra.

Trong quý 4/2021, TTF may mắn thoát lỗ nhờ khoản lợi nhuận khác 24 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty lãi ròng gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 36 tỷ đồng.

Tổng tài sản của TTF tại thời điểm 31/12/2021 tăng 25% so với đầu năm, ghi nhận hơn 2,792 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi của Công ty tăng gấp 2 lần, đạt 251 tỷ đồng.

Mặt khác, hàng tồn kho giảm 4%, về 1,159 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù giá trị tồn kho không thay đổi nhiều nhưng dự phòng giảm giá hàng tồn kho của TTF lại giảm đến 41%, còn hơn 253 tỷ đồng. Phần chênh lệch giảm chủ yếu nằm ở nguyên vật liệu tồn kho của Công ty.

Về các khoản vay, tổng nợ vay của TTF chỉ còn hơn 42 tỷ đồng, giảm 92%. Việc nợ vay của TTF giảm đáng kể chủ yếu là do Công ty đã thanh toán thành công khoản nợ gần 363 tỷ đồng cho ông Bùi Hồng Minh bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Trong quý 3/2021, TTF phát sinh  đã phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT với mức lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên đến thời điểm cuối năm, số dư của khoản vay này chỉ còn ghi nhận 2 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi