Lãi sau thuế 2021 của NTC gần như đi ngang so năm trước

Bộ Tài chính phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Bảo hiểm AAA giữa BCG và IAG
HT1 dự chi gần 458 tỷ đồng trả cổ tức
Coteccons và Novaland ký kết hợp tác trong lĩnh vực xây dựng

Trong quý 4/2021, NTC ghi nhận doanh thu hơn 106 tỷ đồng, tăng 55% so cùng kỳ, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chính về cho thuê khu công nghiệp (KCN). Bên cạnh đó, giá vốn được tiết giảm 25%, giúp lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ 80 tỷ đồng, gấp 2.4 lần.

Về chi phí, do phải ghi nhận khoản lãi tiền vay gần 2 tỷ đồng, thay vì được hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng như cùng kỳ, chi phí tài chính của NTC tăng 28%. Chi phí quản lý cũng tăng đáng kể, gấp 2.3 lần cùng kỳ, vì không được hoàn nhập khoản chi phí khác bằng tiền hơn 8.5 tỷ đồng như quý 4/2020.

Kết quả, lãi sau thuế quý 4/2021 tăng 59%, đạt gần 83 tỷ đồng.

Tuy quý cuối năm có mức tăng trưởng tốt nhưng vì lợi nhuận quý 2 và 3 bị kéo giảm đáng kể, lãi sau thuế lũy kế năm 2021 chỉ đạt 295 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2020.

Dù vậy, NTC vẫn vượt gần 30% kế hoạch lãi sau thuế 227 tỷ đồng đề ra cho năm 2021.

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của NTC tại thời điểm 31/12/2021 giảm nhẹ 5% so với đầu năm, còn hơn 4,210 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi giảm đến 14%, còn hơn 1,339 tỷ đồng.

Về nợ vay, NTC đã thanh toán xong tất cả khoản vay dài hạn, đồng thời giảm các khoản vay ngắn hạn xuống còn 200 tỷ đồng, giúp tổng nợ vay phải trả giảm 66%. Mặt khác, doanh thu chưa thực hiện vẫn được duy trì quanh mức 3,100 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi