Lãi từ kinh doanh chứng khoán giảm 75% kéo lợi nhuận của BIC đi lùi trong quý 1

5 điều cần biết về thị trường trong tuần từ 24/01 đến 28/01
Đức tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga bất chấp xung đột tại Ukraine
Nhịp đập Thị trường 18/01: Vốn hóa lớn cứu VN-Index một bàn thua trông thấy

Ở hoạt động kinh doanh bảo hiểm, BIC có doanh thu thuần quý 1 đạt gần 571 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước giúp lãi gộp tăng 24%, đạt hơn 144 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty có lãi hơn 75 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ chủ yếu do lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán giảm đến 75%, còn hơn 8 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% so cùng kỳ, lên gần 126 tỷ đồng khiến lợi nhuận ròng của BIC giảm 6% trong quý 1/2022, còn gần 74 tỷ đồng.

Năm 2022, lợi nhuận hợp nhất trước thuế được BIC dự kiến giảm 23% so với năm 2021, về còn 385 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 24% chỉ tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Cuối quý 1/2022, tổng tài sản của BIC tăng 3% so với đầu năm, đạt hơn 6,244 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn (3,894 tỷ đồng) tăng 6% và tiền, các khoản tương đương tiền (69 tỷ đồng) gấp 2.3 lần đầu năm.

Nợ phải trả cũng tăng với tỷ lệ 4% so với đầu năm, lên gần 3,605 tỷ đồng chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ (2,748 tỷ đồng) tăng 8% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi