LHG báo lãi ròng 2021 tăng trưởng 49% nhờ hạch toán một lần doanh thu cho thuê đất

Nhịp đập Thị trường 06/12: Giảm sàn hàng loạt
Chủ tịch bị bắt, Tập đoàn FLC nói gì?
GAS – Có thể mua vào nếu giá về lại đáy cũ tháng 05/2022

Trong năm, doanh thu thuần của LHG đạt gần 782 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng quý 2, Công ty ghi nhận doanh thu gần 556 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Khoản doanh thu đột biến của LHG trong quý 2 đến từ việc Công ty ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước từ các khách thuê tại KCN Long Hậu 1, KCN Long Hậu 2 và KCN Long Hậu 3 theo chính sách kế toán của Công ty về việc ghi nhận doanh thu.

Doanh thu tăng 21%, tuy nhiên giá vốn chỉ tăng 6% giúp lãi gộp của LHG tăng 40%, lên gần 412 tỷ đồng.

Về chi phí, LHG tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt 4% và 24% nhưng chi phí tài chính lại ghi nhận tăng nhẹ 4% do lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Dù vậy, LHG vẫn lãi ròng 295 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 49% so với năm 2020. Với việc mục tiêu lợi nhuận năm 2021 là 161 tỷ đồng, LHG đã vượt mục tiêu đề ra hơn 83%.

Tại thời điểm 31/12/2021, các khoản mục trên bảng cân đối của LHG không thay đổi quá nhiều so với đầu năm. Tổng tài sản vẫn đi ngang ở mức trên 2,800 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi ghi nhận gần 1,078 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ 2%, còn 1,383 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ghi nhận gần 187 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi