Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

0
402
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp
baongoaihoi-vnfxtoday

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC doanh nghiệp nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/2/2019.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC doanh nghiệp nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC doanh nghiệp nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên tỷ giá ngân hàng vietcombank năm 2019 dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm tới.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Idico (UIC): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2018

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF): Ngày 12/12 – ngày ĐKCC doanh nghiệp nhận cổ tức lần 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2018.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ngày 12/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC doanh nghiệp nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng Dầu khí Idico (ICN – Upcom): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Địa ốc 11 (D11): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ  tỷ giá ngoại 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Dược – Vật tư Y tế Đắc Lắk (DBM – Upcom): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (ISH): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng ty gia ngoai hom nay cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH – Upcom): Ngày 7/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/1/2019.

CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY): Ngày 12/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.