LMH lỗ năm thứ 3 liên tiếp

Vietjet ký thỏa thuận trăm triệu đô với hai tập đoàn Thụy Sỹ
MBS khuyến nghị mua cổ phiếu Tôn Đông Á nhờ triển vọng kinh doanh khả quan
Bộ Tài chính phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Bảo hiểm AAA giữa BCG và IAG

Trong quý 4/2021, LMH chỉ ghi nhận gần 65 triệu đồng doanh thu, không đáng kể so với con số 34 tỷ đồng cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, Công ty báo lỗ 3.3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu đem về 22 tỷ đồng, giảm 70% so với 2020. Sau cùng, LMH báo lỗ 12.2 tỷ đồng, giảm so với con số lỗ gần 81 tỷ đồng năm trước.

Tình hình vay nợ của LMH còn khá căng thẳng. Nợ phải trả tính đến 31/12/2021 ở mức 325 tỷ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn. Các khoản nợ lớn nhất là phải trả người bán ngắn hạn (120 tỷ đồng), người mua trả tiền trước ngắn hạn (171 tỷ đồng), vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (24 tỷ đồng).

COMMENTS