Lơ cảnh báo của Sở, KSH và VTR bị ngừng giao dịch 3 phiên

Góc nhìn 01/07: VN-Index tích lũy quanh ngưỡng 1,200 điểm?
Mirae Asset: Tiêu thụ hàng dệt may 2022 sẽ tiếp tục phục hồi cùng nền kinh tế
Không công bố thông tin giao dịch, cổ đông SPI bị xử phạt

Ngày 02/12/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với hai cổ phiếu KSH của CTCP Damac GLS và VTR của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

Trước đó, ngày 30/11/2021, HNX đã có thông báo nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với 3 công ty đăng ký giao dịch quy mô lớn do chậm công bố thông tin quá 30 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 soát xét. Theo đó, HNX đề nghị các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn công bố BCTC bán niên 2021 soát xét chậm nhất vào ngày 02/12/2021.

Nhưng hết thời hạn quy định, 2 doanh nghiệp nói trên vẫn không công bố BCTC bán niên soát xét 2021 nên HNX quyết định xử phạt bằng cách tạm ngừng giao dịch đối với hai cổ phiếu KSH và VTR từ ngày 03/12/2021 đến hết 07/12/2021 (3 phiên giao dịch). HNX cho biết hai doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Quy chế Đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo cho phép các cổ phiếu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi các công ty này thực hiện công bố thông tin BCTC bán niên 2021 soát xét. Trong trường hợp các công ty trên vẫn không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm ngừng giao dịch, HNX sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao dịch.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi