Lợi nhuận của HHS giảm 20% trong năm 2021

TIG báo lãi ròng quý 4/2021 gấp 3.4 lần
Nối gót anh trai, em ruột ông Lê Chí Hiếu rời Thuduc House
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 28/02-04/03/2022

Trong quý 4/2021, doanh thu thuần của HHS chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 167 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm 8% giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 27 tỷ đồng, gấp 2.7 lần cùng kỳ.

Thêm vào đó, HHS cho biết, nổi bật trong kỳ là Công ty có các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (đầu tư nắm giữ tại Công ty liên kết) mang lại lợi nhuận gần 65 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Do vậy, HHS thu được gần 88 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 2.2 lần cùng kỳ dù chi phí vận hành tăng.

Lũy kế cả năm 2021, HHS đạt hơn 516 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu hoạt động thương mại (494 tỷ đồng) và doanh thu kinh doanh bất động sản (23 tỷ đồng) lần lượt giảm 8% và 14% so với năm trước và không còn ghi nhận gần 46 tỷ đồng doanh thu khác như năm trước.

Doanh thu giảm khiến lợi nhuận ròng HHS giảm 20%, còn gần 227 tỷ đồng trong năm 2021.

Năm 2021, HHS đề ra kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu đạt 500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 30% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, HHS đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 15% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối năm 2021, quy mô tổng tài sản của HHS tăng gần 331 tỷ đồng so với đầu năm, lên 4,260 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gần 368 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm với lãi suất từ 5.3-5.4%/năm, tăng 41% so với đầu năm và chiếm 9% tổng tài sản.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cuối năm 2021 hơn 3,205 tỷ đồng, chiếm hơn 3/4 tài sản. Được biết đây là khoản đầu tư vào CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.

Đáng chú ý, cuối kỳ HHS phát sinh mới hơn 109 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn tại 2 ngân hàng thương mại với thời hạn 6 tháng, lãi suất 2.1%/năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi