Lợi nhuận quý 4 của HND giảm phân nửa so cùng kỳ

Coteccons và Novaland ký kết hợp tác trong lĩnh vực xây dựng
NLG lãi kỷ lục hơn 1,000 tỷ năm 2021, sức khỏe tài chính cải thiện đáng kể
DXS góp vốn thành lập công ty con, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HND vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu 2,218 tỷ đồng, giảm 10% so cùng kỳ. Công ty ghi nhận sản lượng phát cao hơn, nhưng do giá điện, sản lượng điện hợp đồng Qc giảm so cùng kỳ khiến doanh thu đi lùi.

Trong khi đó, giá vốn tăng 5% do sản lượng điện phát cao quý 4/2021 cao hơn. Lãi gộp theo đó sụt giảm đến 51%, ghi nhận 322 tỷ đồng. Lãi ròng đem về 260 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ.

Tính cả năm 2021, doanh nghiệp nhiệt điện có doanh thu hơn 9 ngàn tỷ đồng, giảm 17% so với 2020. Lãi ròng sụt giảm 70%, về còn 443 tỷ đồng. Như vậy, HND đã thực hiện gấp đôi kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý là tổng tài sản sụt giảm khá mạnh, từ mức 11.2 ngàn tỷ đồng đầu năm còn 8.7 ngàn tỷ đồng tại 31/12/2021, tương ứng giảm 22%. Lượng tiền và tương đương tiền sụt đến 62%, về mức 568 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố đính cũng giảm 18% về 5,515 tỷ đồng do hao mòn lũy kế.

Điểm cộng là tình hình nợ thuyên giảm, nợ phải trả tại cuối năm 2021 ghi nhận 2,475 tỷ đồng, thu hẹp 42% so đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi