MGG chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

TDH điều chỉnh phương án phát hành, muốn huy động 2,567 tỷ đồng trong năm 2022
TNT thu ròng gần 255 tỷ đồng sau đợt chào bán riêng lẻ 25.5 triệu cp
Cổ tức tuần 13-17/12: Một doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 250%

Tỷ lệ thực hiện là 20% (2,000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/12 và ngày thanh toán là 22/12/2021.

Với gần 9 triệu cp đang lưu hành, dự kiến MGG sẽ chi gần 18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT MGG cũng vừa thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2021. Đối với quý 4, MGG ước tổng doanh thu đạt gần 576 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu sẽ chỉ thực hiện được 66% kế hoạch nhưng kinh doanh nội địa có thể vượt 61% mục tiêu đã đề ra.

Ước tính cả năm 2021, tổng doanh thu của MGG có thể đạt gần 2,238 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 71 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi