MIM vẫn còn lỗ lũy kế gần 5 tỷ đồng

Liên danh MBG và Constrexim Số 1 được chấp thuận đầu tư dự án gần ngàn tỷ đồng tại Phú Thọ 2
Thế giới mua nhiều nhưng gạo Việt hưởng lợi ít
Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo FLC

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022 của MIM, doanh thu thuần tăng 17%, đạt 28.7 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 2.5 tỷ đồng, gấp 1.5 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã ghi nhận lãi sau thuế đạt 1.1 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Hàng tồn kho của MIM tại ngày 31/03/2021 tăng 28% so với thời điểm cuối năm 2021 (từ 48 tỷ đồng lên đến 62 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn của MIM cũng tăng nhẹ 9% (từ 18 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng), trong khi đó các khoản phải thu dài hạn vẫn giữ ở mức 1 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận 110 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 33, ở mức hơn 36 tỷ đồng (tăng nhẹ 8%), doanh nghiệp này không phát sinh nợ vay tài chính dài hạn.

Lỗ lũy kế tới cuối quý 1/2022 ở mức 4.6 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi