Miner Extractable Value là gì? Tìm hiểu từ A đến Z về MEV

MEV đề cập đến việc khai thác giá trị từ người dùng Ethereum và là một trong những vấn đề lớn nhất của Ethereum. Vậy Miner Extractable Value là gì hãy cùng Finnews24 tìm hiểu nhiều hơn qua bài viết sau đây. MEV là gì? Khi một người gửi một giao dịch trên blockchain, sẽ … Continue reading Miner Extractable Value là gì? Tìm hiểu từ A đến Z về MEV