Mô hình đảo chiều tăng giá: Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)

0

Đây là 1 mô hình 2 nến được xuất hiện trong xu hướng giảm báo hiệu đảo chiều chuyển từ giảm sang tăng.

Đặc điểm của mô hình Tweezer Bottom (đáy nhíp)

  • Cây nến đầu tiên là nến giảm dài.
  • Cây nến thứ hai là nến tăng có giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
  • Hai cây nến này thường sẽ có màu sắc ngược nhau.

Ý nghĩa của mô hình Tweezer Bottom

Xuất hiện tại cuối xu hướng giảm có thể thấy tâm lý thị trường bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Nên giảm dài thứ nhất vẫn cho thấy giá đang đồng thuận cùng xu hướng, ở đây là xu hướng giảm. Tuy nhiên tới cây thứ 2 là 1 cây nến tăng cho thấy thị trường bắt đầu có phản ứng gần như không đồng ý với nỗ lực tiếp tục giảm giá, và điều này đã thể hiện bằng việc phe mua đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, mua áp đảo với mục đích để chuyển dịch xu hướng.

Điều này cho thấy phe bán đã gặp rất nhiều khó khăn đến từ phe mua khi cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn nhưng đều thất bại.

SHARE