MSCI nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài, 9 tiêu chí thị trường bị đánh giá tiêu cực

Ngành SX Việt Nam tiếp tục áp lực trước lạm phát, thiếu lao động. Thị trường 1/12
Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 07/04
16/02: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Trong báo cáo đánh giá thị trường định kỳ năm 2022, MSCI không còn đề cập tới vấn đề giao dịch trên HOSE, nhưng thay vào đó họ nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. “Các vấn đề về room nước ngoài đang tác động tới hơn 10% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, MSCI cho biết.

Về tiêu chí định lượng, MSCI cũng thay đổi 9 tiêu chí theo hướng tiêu cực hơn.

Trước đây, khi chưa có đủ thông tin để đánh giá, MSCI đã gắn mức “-/?” đối với 9 tiêu chí: “Giới hạn sở hữu nước ngoài”, “room ngoại còn lại”, “quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài”, “mức độ tự do trên thị trường ngoại hối”, “luồng thông tin”, “thanh toán bù trừ”, “khả năng chuyển nhượng”, “cho vay chứng khoán” và “bán khống”.

Hiện nay, những tiêu chí này đã bị gắn nhãn “-“, tức chưa đạt yêu cầu của MSCI. Có vẻ như hành trình để nâng lên thị trường mới nổi với Việt Nam vẫn còn khá gian truân.

Đánh giá cụ thể của MSCI về thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

Giới hạn sở hữu nước ngoài: Các công ty ở một số ngành và lĩnh vực nhạy cảm vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài từ 0% cho tới 51%. Những giới hạn này vẫn tác động tới hơn 10% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Room ngoại còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài: Thị trường cổ phiếu chịu ảnh hướng lớn từ vấn đề room nước ngoài. Hơn 1% của chỉ số MSCI Vietnam IMI bị tác động bởi room nước ngoài thấp.

Quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài: Một số thông tin doanh nghiệp vẫn không có tiếng Anh. Bên cạnh đó, quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do quy định giới hạn sở hữu nước ngoài nghiêm ngặt áp dụng đối với tổng tỷ trọng sở hữu nước ngoài nói chung và sở hữu của từng nhà đầu tư nói riêng.

Mức độ tự do trên thị trường ngoại hối: Hiện chưa có thị trường giao dịch tiền tệ ở nước ngoài và thị trường giao dịch trong nước còn hạn chế (giao dịch ngoại tệ phải liên quan tới giao dịch chứng khoán).

Đăng ký đầu tư và mở tài khoản: Đăng ký giao dịch là bắt buộc và việc mở tài khoản cần được VSD thông qua.

Các quy định về thị trường: Các quy định về thị trường chưa có đầy đủ bằng tiếng Anh.

Luồng thông tin: Các thông tin về thị trường chứng khoán thường không có bản tiếng Anh hoặc không đủ chi tiết.

Thanh toán và bù trừ: Không có công cụ vay thấu chi và giao dịch cần ứng tiền trước.

Khả năng chuyển nhượng: Một số giao dịch ngoài sàn và chuyển nhượng hiện vật cần được UBCK chấp thuận.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi