MWG đặt mục tiêu 2022 đạt 6,350 tỷ đồng lợi nhuận

Thế Giới Di Động: Phình to có đáng lo?
20 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần 06-10/12
CQN bị xử phạt vi phạm thuế gần 673 triệu đồng

Như vậy, so với kế hoạch 2021, MWG kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 12% và lợi nhuận tăng 34% trong năm 2022.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 110,530 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 4,395 tỷ đồng, tăng 22%.

Trong cơ cấu doanh thu 11 tháng, Thế giới Di động và Điện máy Xanh đóng góp 83,800 tỷ đồng cho MWG, chiếm tỷ trọng 76%, tăng 5% so cùng kỳ. Riêng chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu lũy kế hơn 26,300 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2021, MWG đã thực hiện 88% kế hoạch doanh thu và 93% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm sau 11 tháng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi