Ngân hàng mẹ BIDV báo lãi 4.050 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Bế tắc trong đàm phán Mỹ – Trung thúc đẩy nhu cầu mua vào các tài sản an toàn​
Phân tích giá WTI: Giảm xuống còn 61,00 khi chờ đợi dữ liệu tồn kho EIA
Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng tháng thứ ba báo hiệu sự phục hồi trên toàn cầu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017. Theo đó, đến hết 30/06/2017, hoạt động kinh doanh của BIDV thể hiện xu hướng tích cực, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm. Các mảng kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản đạt trên 1.100.433 tỷ, tăng trưởng 9,3% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.024.008 tỷ, trong đó cho vay khách hàng tính đến 30/06/2017 đạt trên 807.370 tỷ, tăng trưởng 11,56%so với đầu năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu 1,9%.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.026.269 tỷ, trong đó tiền gửi của khách hàng tính đến 30/06/2017 đạt trên 811.512 tỷ, tăng trưởng 11,8%so với đầu năm. Chênh lệch thu chi 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 16.795 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nhập lãi thuần đạt gần 14.008 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ dẫn đầu hệ thống, đạt 1.410 tỷ, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 303 tỷ, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm riêng ngân hàng đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 24,7%so với cùng kỳ năm trước, tương đương 54% so với kế hoạch năm 2017, trong đó lợi nhuận trước thuế quý 2 năm 2017 đạt 1.993 tỷ, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thu nhập từ góp vốn tăng so với cùng kỳ năm trước nếu loại trừ phần tăng đột biến từ hoạt động thoái vốn VID Public Bank trong năm 2016.

BIDV thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ, đồng thời tăng cường trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC để chủ động xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của BIDV quý 2/2017 diễn biến tích cực, tạo đà hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào ngày 13/7/2017, tại Singapore, BIDV lần thứ 3 liên tiếp nhận được giải thưởng quốc tế “Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về Công nghệ và Vận hành”. Giải thưởng do tạp chí uy tín Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn trong khuôn khổ giải thưởng ABF Wholesale Banking Awards.

 

Nguồn:Vneconomy

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi