Người nhà Tổng Giám đốc APS muốn bán 600,000 cp

Cảnh báo nhà đầu tư không nên đầu tư qua sàn không phép
29/11: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, JPMorgan Chase nâng xếp hạng thị trường chứng khoán Anh

Vì nhu cầu tài chính, bà Bổn muốn hạ sở hữu từ mức 11.87 triệu cp (14.3%) xuống còn 11.27 triệu cp (13.6%). Chiếu theo giá 13,100 đồng/cp vào đầu phiên 20/06, thương vụ có giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Động thái thoái bớt vốn của mẹ Tổng Giám đốc diễn ra khi giá cổ phiếu APS đang dò đáy. So với đỉnh gần 60,000 đồng/cp lập vào tháng 11/2021, thị giá APS đã giảm 78%.

Năm nay, APS dự định tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Công ty lên kế hoạch phát hành 83 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 15,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của APS sẽ tăng từ mức 830 tỷ đồng lên 1,660 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi