NHH đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 32%

Chứng khoán Tuần 04-08/04/2022: VN-Index giảm mạnh sau khi test vùng 1,510-1,535 điểm
Mô hình đầu tư “Góp vốn dự án giá gốc” cùng tập đoàn APEC: Lợi nhuận hấp dẫn
Dầu tăng hơn 3% ngay cả khi dự trữ tại Mỹ tăng vọt

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa công bố, NHH định hướng năm nay chuẩn bị các nguồn lực tài chính để phát triển các công ty con, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế. Công ty đầu tư bổ sung thiết bị, máy móc để tăng tự động hóa….

Trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả 2021, kết hợp với thông tin từ khách hàng và thị trường, HĐQT trình cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với doanh thu 2,340 tỷ đồng (tăng 9%), lãi sau thuế 95 tỷ đồng (tăng 32%), tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Trong năm 2021, Công ty có doanh thu 2,152 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch, song lãi sau thuế chỉ thực hiện 48%, ở mức 72 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi