Nhiều dấu hiệu bất ổn đang ‘lấn át’ kỳ vọng của thị trường bất động sản

Cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: Vẫn nghẽn
Chứng khoán phái sinh Ngày 17/03/2022: Dòng tiền trở nên thận trọng
Vietstock Weekly 14-18/02/2022: Chờ đợi tín hiệu tại vùng 1,500-1,510 điểm

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi