Những doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức từ 7/9 đến 13/9

Trong tuần từ 7/9 đến 13/9 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn chục doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc chốt quyền phát hành thêm.

CTCP Sữa Việt Nam (HM:VNM)

CTCP Sữa Việt Nam (HM:VNM) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Vinamilk hiện có vốn điều lệ 20.900 tỷ đồng nên sẽ cần chi 3.135 tỷ để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Ngày thanh toán là 30/9. Đây là đợt cổ tức đầu tiên của Vinamilk trong năm 2021.

Trong ĐHCĐ ngày 26/4 năm nay đã phê chuẩn chính sách chi tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (loại trừ phần lãi phân bổ cho cổ đông thiểu số) để trả cổ tức tiền mặt.

Sau khi tạm ứng đợt 1 vào tháng 9, Vinamilk sẽ tiếp tục tạm ứng đợt 2 với ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là 31/12/2021 và ngày thanh toán là 25/2/2022.

Tổng tỷ lệ hai đợt cổ tức là 29% mệnh giá, tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng. Quý II vừa qua, Vinamilk báo lãi sau thuế 2.862 tỷ đồng, cao thứ 7 toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Lũy kế nửa đầu năm 2021, công ty ghi nhận lãi 5.459 tỷ, xếp thứ 9 toàn thị trường và thực hiện gần 46% kế hoạch cả năm.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HM:DXG)

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HM:DXG) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/9 để phát hành thêm theo tỷ lệ 15%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Đất Xanh hiện nay có gần 518,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành nên sẽ cần phát hành thêm khoảng 77,7 triệu đơn vị DXG. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tiến sát mốc 6.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, Đất Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.189 tỷ đồng, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 830 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ hàng trăm tỷ của 6 tháng đầu 2020.

CTCP Sonadezi Long Thành (HM:SZL)

CTCP Sonadezi Long Thành (HM:SZL) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) và ngày thanh toán lần lượt là 10/9 và 30/9. Tổng số tiền cần chi ra khoảng 18,6 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VIX (HM:VIX)

CTCP Chứng khoán VIX (HM:VIX) có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100%.

Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VIX tại ngày chốt quyền 8/9 sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới và được quyền mua 100 cổ phiếu với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 63% so với thị giá hiện nay.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 20/9 đến ngày 11/10. Các cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

CTCP Chứng khoán SSI (HM:SSI)

CTCP Chứng khoán SSI (HM:SSI) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông trong tuần tới để phát hành tăng vốn và chào bán thêm cổ phiếu.

SSI dự định phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:2, tức là cổ đông nắm giữ 6 cổ phiếu SSI được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu phát hành là hơn 219 triệu đơn vị.

Ngoài ra, SSI còn có kế hoạch chào bán gần 110 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 6:1, tức là cổ đông nắm giữ 6 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Ngày chốt danh sách cổ đông của cả hai đợt phát hành đều là 9/9. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt gần 9.800 tỷ.

Investing.com

SHARE