Những trở ngại về quy định không thể kết thúc quỹ đạo tăng trưởng từ nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc – Ngân hàng DBS

Hàng loạt thông báo về chính sách của Trung Quốc trong những tuần qua đã dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường. Tuy nhiên, theo báo cáo của Yeang Cheng Ling, Nhà chiến lược tại Ngân hàng DBS, các sáng kiến quy định của Trung Quốc nhằm củng cố, chứ không phải làm chệch hướng sự phát triển lâu dài của nền kinh tế và các lĩnh vực quan trọng nước này.

Định giá đã trở nên hấp dẫn

“Với kỳ vọng thu nhập được thiết lập lại và tăng trưởng hấp dẫn ở mức giá hợp lý, các nhà đầu tư có thể tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực và cổ phiếu có tiềm năng lâu dài.”

“Chúng tôi vẫn giữ lập trường về sự tăng trường ở các lĩnh vực Internet, thương mại điện tử, bảo hiểm và chất bán dẫn có quy mô lớn của Trung Quốc. Các ngành nghề cơ bản của các lĩnh vực này sẽ tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn và sự phục hồi.”

“Chúng tôi tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với tài chính Trung Quốc, chủ yếu về lĩnh vực bảo hiểm, lĩnh vực sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ tỷ lệ thâm nhập thấp và sự chấp nhận ngày càng tăng của người dân có thu nhập trung bình và thế hệ trẻ và các ngân hàng quốc doanh lớn đã chứng tỏ khả năng và cam kết duy trì cổ tức.”

“Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các thị trường cổ phiếu hạng A của Trung Quốc, nơi tập trung nhiều lĩnh vực và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế địa phương.”

SHARE