OGC muốn “gỡ” hơn 2,550 tỷ nợ xấu ra khỏi báo cáo tài chính

5 điều cần biết về thị trường trong tuần từ 27/12 đến 31/12
Báo cáo Chubb: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3
MB vượt 25% kế hoạch lãi trước thuế năm 2021

Ngày 09/06, Ocean Group đề xuất ĐHĐCĐ xem xét chuyển các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng 100% sang phần ngoại bảng trên báo cáo tài chính. Tổng giá trị nợ xấu lên tới hơn 2,550 tỷ đồng, trong đó khoản nợ lâu nhất có từ năm 2014.

Với các điều chỉnh trên, Công ty chỉ ghi nhận giảm các khoản “dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” và “dự phòng phải thu dài hạn khó đòi” trên bảng cân đối kế toán, không gây ảnh hưởng tới các khoản khác.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều năm nỗ lực thu hồi vốn nhưng không hiệu quả. Trên thực tế, Ocean Group đã đưa ra phương án xóa nợ, bán nợ trong tháng 7/2020, nhưng chỉ bán được khoản nợ có giá trị thu hồi 4 tỷ đồng trên giá trị nợ gốc 40 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, “ông lớn” chuyên về dịch vụ khách sạn này tiếp tục rao bán các khoản nợ với tổng giá trị hơn 1,000 tỷ đồng, nhưng cũng chẳng ai quan tâm.

Nếu “xóa nợ” thành công, đây sẽ là bước tiến tích cực để khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán – vốn đeo bám báo cáo tài chính của Ocean Group trong nhiều năm qua, đồng thời có thể giúp cổ phiếu OGC thoát khỏi diện hạn chế giao dịch.

Năm 2022 cũng đánh dấu một năm mang tính bước ngoặt với Ocean Group khi có sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới IDS Equity Holdings trong ban điều hành.

Năm nay, Ocean Group đặt mục tiêu 937 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế khoảng 51 tỷ đồng. So với năm 2021, chỉ tiêu doanh thu tăng 129% nhưng mục tiêu lợi nhuận lại giảm hơn một nửa.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi