“Ông lớn” Sabeco báo lãi ròng 2021 giảm 22%

VLC sẽ có vốn điều lệ hơn 1,723 tỷ đồng sau khi sáp nhập GTN
9 tháng đầu năm 2021, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 10,210 tỷ đồng
HHG muốn huy động 120 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ

Trong quý 4, SAB ghi nhận doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ, lên gần 9,004 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp của đơn vị thu hẹp từ 31% xuống còn 28%.

Kỳ này, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng, lên gần 947 tỷ đồng (tăng 26%) và 171 tỷ đồng (tăng 22%).

Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, “ông lớn” ngành bia thu về gần 1,314 tỷ đồng lãi ròng, giảm 10%. Theo SAB, kết quả kinh doanh đã phục hồi mạnh mẽ trong quý 4 sau khi các tỉnh phía Nam mở cửa trở lại bình thường sau thời gian tạm dừng vì Covid-19, nhờ vậy, doanh thu và lợi nhuận cao hơn quý 3/2021.

Kết thúc năm 2021, doanh thu thuần của SAB giảm 6% so với thực hiện năm 2020, xuống còn 26,374 tỷ đồng và lãi ròng giảm 22%, ghi nhận hơn 3,677 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động tài chính đem về gần 1,120 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm trước.

Năm 2021, SAB đặt ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 33,491 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5,289 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Công ty mới thực hiện được gần 79% mục tiêu doanh thu và 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đến cuối năm 2021, quy mô tài sản của SAB ở mức hơn 30 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 2 ngàn tỷ đồng, lên mức gần 17 ngàn tỷ đồng với toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Hàng tồn kho cũng tăng 15%, lên gần 1.7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm, hàng hóa chiếm 51% tổng giá trị hàng tồn kho, giá trị hơn 898 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 7.9 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Đáng chú ý, phải trả ngắn hạn khác tăng vọt từ 967 tỷ đồng đầu năm lên gần 2.3 ngàn tỷ đồng. Trong đó, cổ tức phải trả gần 1.3 ngàn tỷ đồng (đầu năm con số chỉ hơn 32 tỷ đồng).

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi