TD Bank phân tích kỹ thuật cặp tiền CHF/JPY

Phân tích kỹ thuật của các chuyên gia Toronto Bank về cặp tiền  CHF/JPY: Điểm vào là 114.51, mục tiêu là 108.70 và mức dừng lỗ được đặt ở mức 116.00.

Các nhà phân tích TD cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng cặp tiền CHF/JPY ngắn là một chiến lược phòng thủ hấp dẫn. Thuật toán của chúng tôi cho thấy, long là xu hướng chung cho cả hai loại tiền tệ, nhưng các vị trí cực đoan của đồng yên đã bị cắt giảm trong tháng qua. ”

00:41 giờ Việt Nam, cặp ngoại tiền CHF/JPY ghi nhận ở mức 11435.

SHARE