Phân tích giá bạc hôm nay 24h: XAG/USD giảm xuống khoảng 25,00 USD

Giá bạc hôm nay 24h giảm gần 1% về vị trí 23,50$
Giá bạc hôm nay phục hồi nhưng có khả năng giảm về mức 20$
Giá bạc hôm nay 24h trong ngày 17/08/2021 có thể tăng 2,01%
  • Bạc phải vật lộn để giữ khỏi mức thấp nhất trong ba tháng.
  • Mô hình biểu đồ giảm, giao dịch duy trì dưới 200-HMA ủng hộ người bán.
  • Sự hỗ trợ của kênh, mức thấp nhất vào giữa tháng 4 cho thấy sự dừng lại trong thời gian giảm xuống mức đáy hàng năm.

Giá bạc hôm nay (XAG/USD) vẫn bị áp lực trong ngày thứ tư liên tiếp, mặc dù đã tăng trở lại gần đây lên $ 24,90, vào đầu ngày thứ Tư.

Khi làm như vậy, kim loại sáng nhận mức lỗ 0,13% trong ngày trong khi vẫn nằm trong hình thành kênh xu hướng giảm dần hai ngày tuổi.

Mặc dù RSI quá bán gần đây đã kích hoạt sự phục hồi của hàng hóa, sự hình thành biểu đồ giảm giá và giao dịch bền vững của kim loại dưới 200-HMA tiếp tục hướng những người bán bạc xuống mức thấp nhất hàng năm là $ 23,77.

Trong suốt mùa thu, mức hỗ trợ của kênh đã nêu xung quanh 24,70 đô la và đáy ngày 13 tháng 4 là 24,68 đô la có thể kiểm tra những con gấu.

Trong khi đó, các động thái phục hồi cần phải vượt qua đường trên của kênh, khoảng $ 25,00 vào thời điểm báo chí, để hướng tới mức 200 HMA là $ 25,85.

Tuy nhiên, ngưỡng $ 26,00 của tuần trước gần $ 26,45-50, tiếp theo là mức đỉnh hàng tháng là $ 26,77, sẽ là những thách thức khó khăn đối với những con bò đực XAG/USD.

Bạc: Biểu đồ hàng giờ

Xu hướng: Giảm