Phân tích giá bạc hôm nay (27/8): giá bạc có thể giảm hơn 3%

Giá bạc hôm nay tại phiên châu Âu ngày 27/8 giảm từ mức cao nhất trong ngày, giao dịch ở mức 23,65 USD/ounce.

(Biểu đồ 4H giá bạc hôm nay: Economies.com)

Economies.com phân tích rằng, như thể hiện trong hình, giá bạc xác nhận mức giảm xuống dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ, do đó xuất hiện động lượng tiêu cực với mục tiêu 22,90 USD/ounce. Từ biểu đồ 4H, giá bạc đã giảm xuống dưới chỉ báo EMA 50, hỗ trợ kỳ vọng giảm giá.

Mặt khác, Economies.com cho biết, điều chúng tôi muốn chỉ ra là giá bạc cần duy trì ở mức dưới 23,95 USD/ounce và 24,10 USD/ounce để tiếp tục xu hướng giảm.

SHARE