Giá bạc ngày 27/4 có khởi đầu tăng trưởng tích cực

0

Giá bạc giao ngay tăng vào đầu tuần, xác nhận một khởi đầu tích cực và hành động giá vẻ nên kịch bản tăng trưởng.

Cấu trúc hỗ trợ có vẻ vững chắc và Bull được khuyến khích ở mức 25,85.

Tuy nhiên, vị trí cuối tại mức 26 USD là ngưỡng kháng cự vững chắc cần được phá vỡ để giảm bớt rủi ro suy yếu tiềm ẩn trong ngắn hạn. Bull nhắm mục tiêu phá vỡ 26,75.

Sự điều chỉnh trong đà đi lên đã xuất hiện, quay lại mức kháng cự cũ tại trung bình 50%, vẽ nên xu hướng tăng rõ rệt như sau:

Theo FXStreet

SHARE