Giá bạc hôm nay hiện cần sự đột phá để giành lại quyền kiểm soát

Giá bạc thị trường hôm nay hiện cần sự đột phát mạnh

Giá bạc hôm nay ngày 22/6 đang cố gắng chinh phục ngưỡng 26,00 USD. Hiện giá đã xác nhận mức tăng 0,13% trong ngày khi thoát khỏi SMA 200. RSI phục hồi từ vùng quá bán cũng là lý do để phe mua hành động.

Phe mua đang chú ý đến tín hiệu củng cố từ SMA quan trọng, trong bối cảnh điều kiện RSI thuận lợi, giá có khả phá vỡ mức tăng rõ ràng của rào cản ngang 26,60-65, bao gồm SMA 100 và nhiều đỉnh từ ngày 18/3 để lấy lại sự bứt phá.

Kháng cự: 26,60-65, 27,00, 28,00, 28,30

Trong khi đó, các động thái pullback vẫn ít đáng lo ngại hơn cho đến khi vượt qua mức SMA 200 là 25,70.

Các mức hỗ trợ: 25,70, 25,00, 23,75

Finnews24 - giá bạc hôm nay
Finnews24 – Biểu đồ giá bạc hôm nay

Xu hướng: Dự kiến phục hồi

Theo FXStreet

SHARE