Phân tích giá Palladium: Mức tăng chỉ là sự điều chỉnh yếu

Palladium bị bán tháo mạnh gần đây, đạt mức thấp 2.270 trước khi bật lên cao hơn. Nhưng theo quan điểm của Karen Jones, Trưởng nhóm Nghiên cứu Phân tích Kỹ thuật FICC tại Commerzbank,  mức phục hồi hiện tại vẫn chỉ là sự điều chỉnh nhỏ khi bị giới hạn bởi đường trung bình động 200 ngày ở mức 2.574

Advertisement
USD.

“Hiện tại, sự phục hồi vẫn chỉ trong phạm vi điều chỉnh và số lượng sóng tự động đang báo hiệu việc di chuyển đến dải 2.539 đô la, do 200-DMA hiện tại trùng 2.574. Chúng tôi sẽ giữ  hướng trung lập cho giá Palladium”.

“Dưới 2.270 đô la, chúng tôi sẽ xem xét khả năng suy yếu thêm xuống mức thấp nhất ngày 25/1 là 2.202,99 đô la, bảo vệ đường hỗ trợ 2018-2021 ở mức 2.089$”.

Kháng cự: 2.573, 2.740, 2.881,42, 3.020.

Advertisement