HomeThị trường hàng hóaXAG/USD

Giá bạc hôm nay thứ Ba (5/10) có thể giảm hơn 3%

Giá bạc hôm nay thứ Ba (5/10) tại thị trường châu Âu tiếp tục chịu áp lực và giao dịch hiện tại quanh mức 22,50 USD/ounce. Economies.com phân tích

Giá bạc hôm nay (3/12) có đợt giảm mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu
Phân tích giá bạc: Những con bò đực XAG/USD cần sự đột phá $ 26,60-65 để giành lại quyền kiểm soát
Phân tích giá bạc hôm nay : Hình thành đợt giảm điều chỉnh
Advertisement

Giá bạc hôm nay thứ Ba (5/10) tại thị trường châu Âu tiếp tục chịu áp lực và giao dịch hiện tại quanh mức 22,50 USD/ounce.

Economies.com phân tích rằng giá bạc đã từng kiểm tra đường hỗ trợ 22,40 USD/ounce. Giá bạc cần giảm xuống dưới mức này để quay trở lại đường giảm giá và củng cố kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục giảm trong ngày.

(Biểu đồ 4H giá bạc hôm nay: Economies.com)

Economies.com cho biết cho đến nay, miễn là giá bạc không thể vượt quá mức 22,90 USD/ounce, thì chúng tôi sẽ tiếp tục dự đoán rằng giá bạc sẽ ở trong xu hướng giảm. Mục tiêu cho giá bạc là 21,65 USDounce.

Economies.com dự đoán giao dịch giá bạc hôm nay sẽ nằm giữa ngưỡng hỗ trợ 22,00 USD/ounce và mức kháng cự 22,80 USD/ounce.

Economies.com cho biết xu hướng dự kiến ​​của giá bạc hôm nay là giảm.