HomeUncategorized @vi

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD : bám sát mức tăng gần đỉnh phiên. Cặp tiền tệ AUD /USD giữ mức tăng hàng ngày của nó khi phiên Châ

USD tăng khi hi vọng về lãi suất của nhà đầu tư giảm trước bài phát biểu của Powel
Gần 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ năm 2018
Hongmeng – bước tiến mới của Huawei?

baongoaihoi – Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD : bám sát mức tăng gần đỉnh phiên.

Cặp tiền tệ AUD /USD giữ mức tăng hàng ngày của nó khi phiên Châu Âu mở cửa và hiện đang giao dịch xung quanh khu vực 0,6985.

Advertisement

Các mức kỹ thuật cần theo dõi 

AUD /USD

Tổng quan
Giá cuối cùng hôm nay0.6984
Thay đổi hàng ngày0,0020
Thay đổi hàng ngày%0,29
Mở cửa hàng ngày0.6964
Xu hướng
SMA200.6947
SMA500.6958
SMA1000.7035
SMA2000.7101
Cấp độ
Cao hàng ngày0.7035
Thấp hàng ngày0.6955
Cao hàng tuần0,7026
Thấp hàng tuần0.6926
Cao hàng tháng0.7026
Thấp hàng tháng0,6831
Fibo 38,2%0,6986
Fibo 61,8%0.7005
Hỗ trợ S10.6934
Hỗ trợ S20.6904
Hỗ trợ S30.6854
Kháng cự R10.7015
KhángTheo R20.7065
Điểm Pivot hàng ngày R30.7095

Theo FXStreet