Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 6.9

Báo Ngoại Hối – Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD : Mất định hướng sau chuỗi tăng giá kéo dài 3 ngày.

Cặp tiền tệ AUD / USD đã xác nhận chuỗi chiến thắng ba ngày với mức tăng 0,25% vào thứ Năm. Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 0,6813, sau khi chạm mức thấp 0,6807 ngay trước thời điểm báo chí.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn là tăng do các đường trung bình động 5 và 10 ngày (MA) có xu hướng ở phía bắc và chỉ số sức mạnh tương đối lơ lửng trên 50,00.

Vì vậy, cặp đôi có thể tăng giá thêm một lần nữa lên mức 0,6832 sau ngày hôm nay – hơn thế nữa, khi mức tăng 0,25% trong tương lai của S & P 500 đang chỉ ra rủi ro. Mức đóng cửa hàng ngày trên 0,6832 sẽ thúc đẩy trường hợp tăng giá và mở cửa đến 0,6910 (ngày 10 tháng 7 thấp). Mặt khác, việc đóng cửa dưới mức trung bình động 10 ngày (MA) là 0,6762 sẽ vô hiệu hóa quan điểm tăng giá.

Biểu đồ hàng ngày

Xu hướng: Bullish