Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 6.9

0

Báo Ngoại Hối – Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Đường dây hỗ trợ 3 tuần tuổi hạn chế mức giảm dưới SMA 200 bar.

Cặp tiền tệ USD / IDR đã không thể mở rộng đà giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 thanh (SMA) vì đường dây hỗ trợ 3 tuần tuổi và cặp tiền hiên giao dịch ở mức 14.120 trong phiên giao dịch châu Á vào ngày thứ Sáu. Không chỉ là một đường xu hướng dốc xuống kể từ ngày 13 tháng 8 mà các điều kiện yếu của chỉ số sức mạnh tương đối 14 bar (RSI) cũng hạn chế sự giảm giá của cặp xuống dưới 14.065.

Trong trường hợp giá trượt xuống dưới 14.065, mức 14.000 và mức thấp ngày 25 tháng 7 gần 14.940 có thể đóng vai trò là bộ đệm trong khi báo giá giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 7 gần 13.880. Nếu cặp tiền tăng giá vượt quá mức 14.230, nhiều mức kháng cự xung quanh 14.350 / 60 và mức thoái lui Fib ở mức 14.420 có thể cản trở con đường tiến tới đỉnh tháng 8 xung quanh 14,582.

Biểu đồ 4 giờ USD / IDR

Xu hướng: đi ngang

MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG BỔ SUNG

TỔNG QUAN
Giá cuối cùng hôm nay14121.3
Thay đổi hàng ngày4.0500
Thay đổi hàng ngày%0,03%
Mở cửa hàng ngày14117,25
XU HƯỚNG
SMA2014226.9025
SMA5014142.565
SMA10014210.9785
SMA20014215,6735
CẤP ĐỘ
Cao hàng ngày14221,25,25
Thấp hàng ngày14071,5
Cao hàng tuần14347.8
Thấp hàng tuần14163,5
Cao hàng tháng14582,9
Thấp hàng tháng14075
Fibo 38,2%14128,7045
Fibo 61,8%14164.0455
Hỗ trợ S114052,0833
Hỗ trợ S213986.9167
Hỗ trợ S313902.3333
Kháng cự R114201.8333
Kháng cự R214286.4167
Kháng cự R314351.5833

Theo FXSTreet

SHARE